Pravila privatnosti na web stranici 585club
Datum stupanja na snagu 14.05.2019.


Tko je voditelj obrade Vaših osobnih podataka?
Društvo Zlatni Bol d.o.o., Cvjetno naselje 15, 10410 Velika Gorica, OIB: 51760863714, e-mail: info@585club.hr (u nastavku “Voditelj obrade“) poštuje vašu privatnost i obvezuju se zaštititi je tijekom i nakon vašeg posjeta ovoj web stranici (dalje u tekstu „Stranica“), posjeta našim poslovnim lokacijama te kada koristite bilo koji od naših proizvoda ili usluga. U svrhu zaštite obrađenih osobnih podataka postavili smo odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke. Međutim, zbog inherentne otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između vas i nas ili informacije pohranjene na ovoj Stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana. Stoga imamo pravila koja određuju kako će se vaši osobni podaci obrađivati i zaštititi.


Pristupom stranici, pristupom našim poslovnim lokacijama te kupnjom bilo kojeg od naših proizvoda ili korištenjem naših usluga prihvaćate ova Pravila Privatnosti. Ova Pravila Privatnosti podložna su promjenama, a datum zadnje izmjene naznačen je u naslovu.
Kao voditelj obrade obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s važećim pravilima o zaštiti osobnih podataka, posebno u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u nastavku: Opća uredba) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Vrste osobnih podataka koji će biti obrađivani, svrha i pravni temelj obrade osobnih podataka


Kao Voditelj obrade obrađujemo vaše osobne podatke i to npr. informacije pomoću kojih vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona, fotografija i snimka, IP adresa te ostali osobni podaci ako ih iznosite u komunikaciji sa nama, kod izvršavanja ugovornog odnosa, sudjelovanja na događajima ili pristupom na naše poslovne lokacije (“Osobni podaci“) posebno u slučajevima kada:
nas kontaktirate putem elektroničke pošte ili se povežete s nama putem društvenih mreža,
obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao
sudjelujete u nagradnim natječajima i nagradnim igrama koje organiziramo
pristupate našoj Stranici
fotografiramo događanja i aktivnosti koje organiziramo,
posjetitelj ste naših poslovnih lokacija
kad izdajemo račun za proizvode/usluge
surađujemo s vama kao našim dobavljačima i poslovnim partnerima
organizirate događanje u našim poslovnim lokacijama
kupujete ulaznicu za događanje koje organiziramo
Osobne podatke obrađujemo na osnovu vaše privole, legitimnog interesa, radi izvršenja ugovorne obveze, te na osnovu zakonske obveze. Obrada Osobnih podataka ograničena je samo za svrhu za koju su isti prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila privatnosti.
Kada obrađujemo podatke na osnovu vaše privole, obrađujemo samo one osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dali prilikom komunikacije s nama, radi odgovora na vaša pitanja ili obrade vaše molbe za posao, kad sudjelujete u nagradnim natječajima i nagradnim igrama koje organiziramo. Svrha obrade je u poduzimanju koraka po vašem zahtjevu npr. odgovor na pitanja i komentare, zaprimanje ponuda, komunikacija o vašim aktivnostima na stranici, obradi otvorenih molbi i molbi na raspisane natječaje, zaprimanje vaših prijava za sudjelovanje u nagradnom natječaju, nagradnoj igri.
Na osnovu legitimnog interesa obrađujemo osobne podatke kad pristupate našoj Stranici (IP-adresa), kad fotografiramo događanja i aktivnosti koje organiziramo, kao i kad vas snimamo nadzornim kamerama prilikom posjeta našim poslovnim lokacijama. Ukoliko organiziramo event i druge aktivnosti za vrijeme kojih ćemo fotografirati i snimati goste, to ćemo činiti ili na osnovu legitimnog interesa o čemu ćete unaprijed i prije ulaska u prostor snimanja/fotografiranja biti obaviješteni ili će se od Vas prethodno zatražiti privola. Svrha ove obrade uključuje i postupak istraživanja sumnji na prijevaru, uznemiravanje, fizičke prijetnje ili druga kršenja pravila Stranice ili bilo kakvo sumnjivo ponašanje koje smatramo nepristojnim. Snimke/slike sudionika na našim događanjima obrađujemo u svrhu promocije događanja.
Radi izvršenja ugovorne obveze te na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa dužni smo obrađivati vaše osobne podatke kad kupujete naše proizvode ili koristite naše usluge. Posebno se vrši obrada podataka poslovnih partnera i dobavljača (npr. dogovori oko izvršavanja usluga), uz to obrađujemo i kontakt podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika (npr. ime i prezime, broj službenog telefona / mobitela, e-mail adresa), kao i kupaca u svrhu izdavanje računa.

Otvorene molbe za posao i raspisani natječaji
Otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas te molbe kandidata za natječaje koje raspisujemo obrađujemo na način da tim osobnim podacima pristup imaju samo ovlaštene osobe, a podaci se čuvaju 2 godine od dana zaprimanja otvorene molbe.

Video nadzor
U našim prostorijama koristimo video nadzor u sljedeće svrhe:
zaštite sigurnosti gostiju i drugih osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu u našim poslovnim prostorima te zaštite njihove imovine,
kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom, zaštite naše imovine te sprječavanja neovlaštenih ulaza u naše poslovne prostore
Obrada osobnih podataka dobivena video nadzorom vrši se na osnovu legitimnog interesa za zaštitom osoba i imovine. Snimke se automatski brišu protekom roka od maksimalno 6 mjeseci presnimavanjem novijeg sadržaja. Pristup sustavu video nadzora imaju samo osobe kojima je to nužno za izvršavanje njihovih zadataka, a snimke se pregledavaju samo u slučaju kad saznamo da postoji opravdan razlog kojim se postiže jedna od iznad navedenih svrha (i to uz odobrenje ovlaštene osobe), pri čemu se jedino snimke relevantne za takve razloge mogu izuzeti i čuvati duže, dok za to postoji potreba i pravni temelj. Snimke video nadzora ne dostavljamo trećim osobama, osim kada za to postoji zahtjev ili nalog nadležnog državnog tijela (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi, inspektorat rada). Snimke se mogu koristiti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, sukladno važećim procesnim pravilima primjenjivim u takvom postupku. Sustav video nadzora nije povezan s drugim sustavima niti koristimo video nadzor za profiliranje ili automatsko donošenje odluka.

Pohrana osobnih podataka
Osobne podatke obrađujemo samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe obrade istih.
Osobne podatke koje obrađujemo na osnovu privole obrađujemo samo dok ne povučete privolu, dok obradi osobnih podataka na osnovu legitimnog interesa možete prigovoriti. Otvorene molbe i molbe za raspisane natječaje čuvamo 2 godine od dana zaprimanja istih. Rok zadržavanja osobnih podataka sudionika nagradnih natječaja i nagradnih igara raspisan je u Pravilima pojedinog nagradnog natječaja i/ili nagradne igre koji nije duži od 120 dana od dana završetka nagradne igre i/ili nagradnog natječaja osim osobnih podataka dobitnika koje čuvamo sukladno rokovima propisanim zakonom o računovodstvu. Ostale Osobne podatke koje obrađujemo na osnovu Vaših upita, narudžbi itd., čuvamo najduže 6 mjeseci od zaprimanja istih, a podatke poslovnih partnera i dobavljača čuvamo do prestanka poslovne suradnje te ih ne dostavljamo trećim osobama niti iznosimo u treće zemlje. Pritom ne prikupljamo nikakve podatke privatne naravi, već one podatke vezane za ispunjavanje radnih zadataka.
Sve ostale osobne podatke koje obrađujemo na osnovu izvršavanja ugovornog odnosa i na osnovu zakonske obveze, pohranjujemo sukladno pozitivnim propisima u kojima je vrijeme pohrane istih utvrđeno (npr. Zakon o računovodstvu). Iznimno, Vaše osobne podatke čuvat ćemo duže od navedenih rokova kada je to potrebno radi ostvarivanja međusobnih pravnih zahtjeva.
Istekom rokova pohranjene osobne podatke ispisane na papiru uništit ćemo na siguran način, primjerice rezanjem ili paljenjem, dok ćemo podatke u elektroničkom obliku nepovratno brisati.

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni u sljedećim slučajevima:
subjektima potrebnima za izvršavanje događanja – fotografiranje događanja,
ovlaštenim PR i marketinškim agencijama i subjektima koji su direktno uključeni u provedbu i realizaciju pojedinih događanja
medijskim kućama i agencijama za digitalni marketing u svrhu objave fotografija u tiskanim medijima, na web stranicama i društvenim mrežama,
subjektima koji održavaju naše informatičke sustave,
subjektima koje smo ovlastili za obradu Osobnih podataka, koji su podvrgnuti odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (npr. knjigovodstveni servis, digitalna agencija za administriranje društvenih mreža itd),
službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (u svrhu zaštite i obrane naših prava i/ili imovine ili da u hitnim okolnostima djeluju radi zaštite osobne sigurnosti naših gostiju, radnika, Stranice ili javnosti),
našim pravnim savjetnicima u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih postupaka,
poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama,
u slučaju kada ste organizator događaja koji se odvija u našem prostoru i tražite usluge u svezi takvog događaja, na vaš zahtjev možemo podijeliti informacije o događaju s trećim osobama koje vam mogu poslati ponude za usluge koje zatražite (što je obično ograničeno na vaše ime i prezime i kontakt podatke) ili Vam možemo dati kontakt podatke našeg partnera da ga sami kontaktirate,
zaštitarskoj službi u svrhu zaštite osoba i imovine.
Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje
Podaci koje prikupimo pohranjujemo unutar Europske unije (EU) i Europskog gospodarskog područja (EGP) osim Švicarske, ali se također mogu prenijeti i obrađivati u zemlji izvan EU i EGP-a, posebno SAD-e. Svaki takav prijenos osobnih podataka provest će se u skladu s primjenjivim pravnim propisima. Za prijenose izvan EGP-a koristimo Standardne ugovorne klauzule, odluke o primjerenosti, odgovarajuće zaštitne mjere dok je svaki prijenos u SAD-e pokriven sporazumom Privacy Shield između Europske Unije i SAD-a, čime se jamči adekvatna zaštita osobnih podataka.

Kolačići
Naša web stranica koristi kolačiće. Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili uslugu i ispunili zakonske obveze. Možemo, uz vašu privolu, koristiti kolačiće za analizu prometa na našim stranicama ili za pružanje podrške.
Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.
Zakon o elektroničkim komunikacijama propisuje da možemo pohraniti kolačiće na vašem uređaju ako su oni nužno potrebni za rad ove stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebna nam je vaša privola. Ova Stranica koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju treće strane koje se pojavljuju na našim stranicama.
nužni kolačići
Nužni kolačići pomažu da web-lokacija bude korisna, omogućujući osnovne funkcije kao što su navigacija po Stranici i pristup sigurnim područjima web-lokacije. Web-lokacija ne može ispravno funkcionirati bez tih kolačića. Nužni se kolačići mogu pohraniti neovisno o privoli korisnika Stranice u skladu sa zakonskim propisom.
Ime kolačića: pll_language
Pružatelj: web lokacija
Svrha: ovaj kolačić povezan je s Polylang plug-inom za WordPress web stranice. Pohranjuje jezične preferencije posjetitelja kako bi podržao višejezične web-lokacije.
Trajanje:  1 godina – smatra se nužnim za rad web stranice
Vrsta prikupljanih podataka: jezične preferencije posjetitelja
 
Ime kolačića: moove_gdpr_popup
Pružatelj: web lokacija
Svrha: ovaj kolačić se koristi za bilježenje statusa privole ispitanika
Trajanje: 1 godina – smatra se nužnim za rad web stranice
Vrsta prikupljanih podataka: cookie status
 

analitički kolačići

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posjetitelji upotrebljavaju web-lokaciju, na primjer koje stranice posjetitelji najčešće posjećuju. Koristimo ih kako bismo poboljšali funkcioniranje naše web-lokacije. Međutim, neki od njih mogu biti kolačići trećih strana, a podaci koje prikupljamo mogu se svrstati u namjene koje su nama kao vlasniku Stranice nepoznate. Za više informacija vidite pravila o privatnosti tih procesora treće strane.

Ime kolačića: _ga
Pružatelj: Google Analytics | Google Ireland Ltd. | analytics.google.com | +35314361000
Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin, 4, Ireland
Svrha: koristi Google Analytics za razlikovanje korisnika
Trajanje: prema zadanim postavkama ističe nakon 2 godine. Temelji se na privoli ispitanika.
Vrsta prikupljanih podataka: 
Browser agent data, Country, Unique identifier
 
Ime kolačića: _gat
Pružatelj: Google Analytics | Google Ireland Ltd. | analytics.google.com | +35314361000
Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin, 4, Ireland
Svrha: koristi Google Analytics za regulaciju stope zahtjeva
Trajanje: ističe nakon 1 minute. Temelji se na privoli ispitanika.
Vrsta prikupljanih podataka: 
Browser agent data, Country, Unique identifier
 
Ime kolačića: _gid
Pružatelj: Google Analytics | Google Ireland Ltd. | analytics.google.com | +35314361000
Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin, 4, Ireland
Svrha: koristi se za identifikaciju korisnika
Trajanje: ističe nakon 24 sata. Temelji se na privoli ispitanika.
Vrsta prikupljanih podataka: 
Browser agent data, Country, Unique identifier

Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju: Facebooka i Instagrama
Na svojim web stranicama voditelj obrade može integrirati ili ima integrirane komponente poduzeća Facebook i Instagrama
Facebook i Instagram su društvene mreže, kojima je operativno društvo Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 trg Grand Canal, luka Grand Canal, Dublin 2, Irska. Pravila za zaštitu podataka koja su objavili Facebook i Instagram, dostupna su na adresi: https://facebook.com/about/privacy/ i https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content te pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka na tim društvenim mrežama.

Upravljanje privolama
Dodijeljene nam privole možete uvijek opozvati.
Ako opozovete dane privole, Vaše podatke više nećemo obrađivati u navedene svrhe, ali to ne utječe na zakonitost obrade prije opozivanja privole.
Vaša prava
a) Pravo na ispravak:
Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
b) Pravo na pristup:
Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe zatražiti pristup tim podacima.
c) Pravo na brisanje:
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi vođenja pravne obveze kojom se zahtjeva obrada.
d) Pravo na ograničenje obrade:
Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka;
ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili;
ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.
e) Pravo na prenosivost podataka:
Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi izvršenja ugovora i
ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
f) Pravo na prigovor:
Ako Vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite naših podataka.
Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14 , Zagreb.

Ostvarivanje prava
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz ovih pravila privatnosti ili nam pošaljite e-mail na privacy@585club.hr .
Kad podnesete zahtjev radi ostvarivanja svojih prava dužni smo prvo utvrditi identitet i tu svrhu ćemo zatražiti dodatne informacije radi provjere istog. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.
Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

Promjene i ažuriranja naših pravila privatnosti
Pridržavamo si pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti.